Tid: 14/1-12                                                                                                                                                                                 

Kl 13.00

Sted: Slåstad Klubbhus

 

Antall til stede: 12 Medlemmer

 

 

Intimstyrets leder Jan Øystein Viken ønsket alle velkommen til Glaamdal Dartklubb første årsmøte.  Leder spurte om det var noen merknader til innkalling av møtet.

VEDTAK: Årsmøtet hadde ingen merknader til innkallingen. Alle til stede hadde stemmerett.

 

Sak 01-12

Valg

 Forslag intrimstyret velges.

VEDTAK:

Leder: Jan Øystein Viken

Nestleder: Torgeir Krohn

Kasserer: Kristin Viken

Sekretær: Randi Krohn

Styremedlem: Kai Johansen

Uttakkomite: Lars Martin Krohn og Roar Sæter  

 

Sak 02-12

Medlemskontigent

Vedtak: Årsmøtet gikk inn for å beholde medlemskontigenten som den er.

              400 kr for året. Innmelding etter den 1. juli kr 200.

              Spillekvelder koster 20kr for medlemmer og 50kr for ikke medlemmer.

 

Sak 03-12

Statuttene ble lest opp for godkjenning.

Vedtak: Årsmøtet hadde ingen innvending mot statuttene.

 

Sak 04-12

Økonomi: Årsmøtet fikk lest opp regnskapet fra intrimstyret. Som per dags dato er kr 11393 totalt. Årsmøtet hadde ingen innvendinger.

 

Sak 05-12

Revisor

Forslag fra styret var Knut Starheim.

Vedtak: Årsmøtet hadde ingen innvendinger

 

Sak 06-12

Det kom inn forslag, på att det skulle være en sommer fest, og en julefest med klubbmesterskap. Det kom også forslag om å se på en utenlanstur i løpet 2012. Årsmøtet ville også att vi forsatte med Lørdagsdart en gang i måneden.

Årsmøtet var enige om att dette var fine forslag.

Styret fikk ansvaret for å styre og deligere dette.

 

Møtet ble hevet kl 14.00

 

Leder vil takke alle for oppmøtet