Årsmøte 20.01.2016

 

Frammøte: 5 Medlemmer og 5 fra styret

Styreleder Torgeir Krohn ønsker alle velkommen til møte.

Styreleder forteller at vi har hatt 3 møter der styre er innkalt.

Styreleder forteller om de nye klubblokalene.

 

Saker

1. Valg av ny styre formann.

Torgeir ble enstemmig valgt.

2. Valg av styret

Nest leder Kai Johansen ble valgt inn for 2 nye år

Kasserer: Kristin Viken ble valgt in for et nytt år

Sekretær: Lars Martin Krohn ble valgt inn for 2 nye år

Medlem: Arnfinn Trønes ble valgt inn for et nytt år.

3. Klubbens økonomi.

Klubben har 650 i kassa. 17.630,- på konto og 3000 i regninger.

4. Østlandsligaen.

Det var økonomisk lønnsomt.

5. Salg.

Det er ikke lov og ha med de varene vi selger på klubbkveld, lørdagsdarten og ligakamper. Enstemming.

6. Kriting.

Det er ikke lov med kriting på klubbkveldene. Enstemming.

7. Krav til nye medlemmer.

Minstekravet er at man kan bruke kalkulator. Enstemming.

8. Prisøkning i kiosk salget.

Forsetter med de samme prisene. Enstemmig.

9. 5 års jubileum.

Jobbes mes av styret. Enstemmig.

 

Årsmøte avsluttes med at Linda Viken og Randi Krohn skriver under protokollen.