Årsmøte GDK 09.11.2017

 

Frammøtte: 14 medlemmer inkludert styret.

 

1)      Regnskap: Regnskapet ble presentert og godkjent.

2)      2) Vi har pr. dato 18 medlemmer

3)      Østlandsligaen: Spilling og resultat ble presentert.

4)      Styreleder fortalte om årets resultater.

5)      Ny måte å føre rankinglista på. De 20 beste resultatene i løpet av året teller. Enstemmig vedtatt.

6)      Egen rankinliste for damer vedtatt.

7)      Valg: Leder: Torgeir – Kasserer: Kristin - Nytt styremedlem: Hege.

8)      Det nye styret består nå av:
Leder: Torgeir
Nestleder: Kai
Kasserer: Kristin
Sekretær: Lars Martin
Medlem: Hege

 

Randi og Arnfinn underskrev protokollen.