Årsmøtet møtet 2014 ble avholdt på klubbhuset 11.12.13.

Jan Øystein Viken åpnet møtet og la fram årsberetning.

Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

Årsmøtet ble enige om å dele ut 2 ekstra poeng på hver klubbkveld. 1 poeng for raskeste leg og 1 poeng for høyeste utgang.

Årsmøtet vedtok også en ny paragraf i klubbens reglement.

Den går på at alle som er i klubbens lokaler skal opptre slik at en ikke er til sjenanse for eller forulemper andre. Dersom en føler seg forulempet eller ser at en annen blir det skal vedkomne straks ta kontakt med et styremedlem. Styret skal straks diskutere saken og gjøre vedtak og deretter kontakte den som forulemper andre. Tiltak kan være: irettesetting, bortvisning eller utvisning fra spillested eller klubben.


Valg:

Randi Krohn og Jan Øystein Viken var på valg og gikk ut av styret. Nye styremedlemmer er Lars Martin Krohn og Arnfinn Trønes. Torgeir Krohn ble valgt til ny leder og Kai Johansen til nestleder.