Kai Johansen får sitt diplom for klubbens første 180 i match den 05.10.11Overrekkelsen


Gratulasjon av formannen


In action


Det ser pent ut :)